top of page

Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci Warszawa Wawer


Zapraszamy na zajęcia pokazujące i rozwijające u dzieci umiejętności społeczne – Trening Umiejętności Społecznych (#TUS).


Podczas TUS dzieci będą uczyły się:

1) jak współpracować z innymi,

2) jak nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi,

3) jak odczytywać emocje innych,

4) jak radzić sobie z własnymi emocjami, również tymi trudnymi jak złość czy zniecierpliwienie.


Celem TUS jest:

1) rozpoznawania treści przeżywanych emocji,

2) zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego

3) sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji

4) uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej,

5) przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do codziennego życia,

6) jak kształtować samoocenę


Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 8-14 lat

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci otrzymają specjalistyczne wsparcie, nastąpi u nich podniesienie umiejętności społecznych i zdolności radzenia sobie w sytuacjach dla nich niekomfortowych.


Zajęcia odbywać się będą :

I grupa - Czwartek godz. 17:25

II grupa - Sobota godz. 15:00

Grupy będą tworzone z podziałam na wiek.


Zgłoszenia na spotkanie kwalifikujące dziecko na zajęcia przyjmujemy pod numerem telefonu: 22 854 46 83, mailowo: kontakt@fundacjawawer.pl


Koszt zajęć : 1 x w tygodniu - 350 zł / miesięcznie

Comments


bottom of page