top of page
SLAJD2_FUNDACJA_WAWER_WARSZAWA.jpg

Fundacja Wawer

Sercem z dziećmi
w warszawskim Wawrze

Nasze Projekty

Skupiamy się na działaniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą,

ale również w projektach związanych ze społecznością lokalną.

Ważnym elementem naszej działalności jest również pomoc potrzebującym

i działania prospołeczne.

ASY FUNDACJI

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

W ramach projektu miejskiego pracujemy z dziećmi i młodzieżą w zakresie funkcjonowania w świecie, rodzinie oraz grupie rówieśniczej.

Szereg zajęć dydaktycznych, opieka psychologów oraz zajęcia dodatkowe.

WERWA WAWER

DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOSPORTOWA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizujemy aktywność sportową dzieci i młodzieży, zarówno lokalnie, jak i poprzez obozy sportowe w edycjach letnich i zimowych

unicef logo 2.png

POLUKRUJ

PROGRAM WSPARCIA 

ORAZ INTEGRACJI 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z UKRAINY ORAZ POLSKI

Program realizowany przy współpracy 

z UNICEF, którego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale również krzewiący wzajemną integrację

GIEŁDA STAROCI

FALENICKA GIEŁDA STAROCI

Zainicjowaliśmy, we współpracy z Targowiskiem Falenica oraz grupą wolontariuszy, niepowtarzalne wydarzenie cykliczne. Falenicka Giełda Staroci, to impreza, która odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca.

POMAGAMY

SZEREG INICJATYW, MAJĄCYCH NA CELU POMOC INNYM.

Wawerska Świąteczna Paczka, trafia do setek potrzebujących dwa razy w roku.

Na co dzień zaopatrujemy lokalne jadłodzielnie oraz punkty dzielenia.

LOKALSI

DZIAŁALNOŚĆ W ŚRODOWISKU DZIELNICY WAWER, PRZY WYKORZYSTANIU 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wiemy skąd jesteśmy, dlatego to ważne, żeby krzewić lokalną atmosferę i kontakty międzyludzkie. Dlatego organizujemy imprezy i wydarzenia.

Ważnym elementem działania jest nasza siedziba przy Planetowej 36.

O NAS

Priorytetem Fundacji „WAWER” jest przeciwdziałanie wykluczeniu młodych ludzi, wyrównując ich szanse w dostępie do pomocy edukacyjnych , znajdywaniu i rozwijaniu pasji oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Nie zapominamy też skąd jesteśmy. Wawer to nasz dom, dlatego 

Sunset Soccer

 Półkolonie
LATO '24

Sprawdź Ofertę WAKCJE 2024

Clients

WSPIERAJĄ NAS:

mój wawer fundacja wawer
zakochaj się w warszawie w wawrze
targowisko Falenica mój wawer
stallove
unicef logo 2.png

PROGRAM POLUKRUJ

bottom of page