top of page

JESTEŚMY Z WAWRA - KOCHAMY TĘ SPOŁECZNOŚĆ

LOKALSI

Staramy się pomagać w ramach pozyskanych środków i naszych możliwości.

Organizujemy "Świateczne Paczki", wspierając lokalną społeczność,

zwłaszcza w starszym wieku oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

Pomagamy szerzej, włączajac się w programy pomocy ukierunkowane na określone potrzeby.

Pomagamy Ukrainie. Organizowaliśmy bezpłatne zajecia, pomoc tłumacza i prawną.

Współdziałamy z bankiem żywności.

fundacja_wawer_fundacja_wawrszawa_3.jpg

CEL

Celem Placówki Wsparcia Dziennego, jest praca z dziećmi i młodzieżą, która często potrzebuje poświecenia dodatkowj pracy i dostosowania zajęć w celu rozszerzenia zdolnosci interpersonalnych i społecznych, a także rozwój poprzez nauke, zabawę, zajęcia specjalistyczne i rozwojowe.

fundacja_wawer_fundacja_wawrszawa_1.jpg

SPOSOBY PRACY

Do placówki można zgłosić każde dziecko, jeśli uważasz, że potrzebuje wsparcia, zarówno tego szerszego, specjalistycznego, jak i z zakresu radzenia sobie w środowisku, życiu, szkole.

Do placówki są zgłaszane również dzieci oraz młodzież bezpośrednio w kontakcie ze szkołami.

Jeśli chcesz poznać wiecej szczegółów, skontaktuj się z nami.

fundacja_wawer_fundacja_wawrszawa_1.jpg
bottom of page