top of page

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

ASY FUNDACJI WAWER

W ramach realizowanego projektu miejskiego prowadzimy działalności specjalistyczną oraz opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży.

Naszymi podopiecznymi mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 6 lat do 18 lat,

 

Prowadzona przez nas Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego inspiruje się ideą połączenia trzech funkcji: wychowania, rozwoju społecznego i terapii. Dzięki temu wychowanie uzyskuje nową jakość i dynamikę wykorzystywaną przez wychowawców, a organizowane zajęcia dydaktyczne, opieka pedagogów, zajęcia rozwijające, usamodzielniające rozwijają u dzieci poczucie własnej wartości , wzrostu zainteresowań dzieci, rozszerzenie zakresu zainteresowań ,umożliwienie odnoszenia sukcesów edukacyjnych  

 

Celem specjalistów i wychowawców Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego jest kreatywne myślenie i skuteczne realizowanie pomysłów dla dzieci i młodzieży. W realizowanym programie duże znaczenie kładziemy na elementy rozwijające kompetencje społeczne w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie, funkcjonowania w świecie i rodzinie

320435225_816994252932642_4265816286349219457_n.jpg

CEL

Celem Placówki Wsparcia Dziennego, jest praca z dziećmi i młodzieżą, która często potrzebuje poświecenia dodatkowj pracy i dostosowania zajęć w celu rozszerzenia zdolnosci interpersonalnych i społecznych, a także rozwój poprzez nauke, zabawę, zajęcia specjalistyczne i rozwojowe.

SPOSOBY PRACY

Do placówki można zgłosić każde dziecko, jeśli uważasz, że potrzebuje wsparcia, zarówno tego szerszego, specjalistycznego, jak i z zakresu radzenia sobie w środowisku, życiu, szkole.

Do placówki są zgłaszane również dzieci oraz młodzież bezpośrednio w kontakcie ze szkołami.

Jeśli chcesz poznać wiecej szczegółów, skontaktuj się z nami.

311412603_822060272463494_1954343477268522427_n.jpg
bottom of page