top of page

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE UŁATWIEŃ DOSTĘPU.

FUNDACJAWAWER.PL zobowiązuje się do zapewnienia witryny internetowej dostępnej dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości. Naszym celem jest jak najściślejsze przestrzeganie wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0, poziom AA), opublikowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C). Niniejsze wytyczne wyjaśniają, w jaki sposób uczynić zawartość sieci Web bardziej dostępną dla osób niepełnosprawnych. Zgodność z tymi wytycznymi sprawi, że sieć będzie bardziej przyjazna dla wszystkich użytkowników. Chociaż FUNDACJAWAWER.pl stara się przestrzegać wytycznych i standardów dotyczących dostępności, nie zawsze jest to możliwe we wszystkich obszarach witryny i obecnie pracujemy, aby to osiągnąć. Należy pamiętać, że ze względu na dynamiczny charakter witryny mogą czasami wystąpić drobne problemy, ponieważ jest ona regularnie aktualizowana. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które zapewnią wszystkim obszarom witryny ten sam poziom ogólnej dostępności sieci.
Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące poprawy dostępności naszej strony, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. dostępności e-mail KONTAKT@FUNDACJAWAWER.pl Twoja opinia pomoże nam wprowadzić ulepszenia.


Fundacja Wawer

bottom of page